Juraj Kralj mag.ing.arh.
ovlašteni arhitekt

Rođen u Zagrebu 1988. godine, gdje pohađa XVIII gimnaziju po dvojezičnom francusko-hrvatskom programu. Tijekom školovanja se aktivno bavi hokejem na ledu s kojim nastupa za hrvatsku reprezentaciju u selekecijama do 16 i do 18 godina. 2006. godine upisuje Arhitektonski fakultet u Zagrebu, u sklopu kojeg odrađuje prakse u Francuskoj (Atelier Christian de Portzamparc u Parizu i u uredu Claudea Nadjaria u Marseilleu ), kao i u Hrvatskoj (u uredu akademika Branka Kincla u Zagrebu). Po završetku studija (veljača 2013. godine), honorarno radi na Zavodu za Arhitekturu Af-a kod prof. Miščevića, arhitektonskim uredima Entasis d.o.o., kod arh. Djive Dražića i Vulin-Ileković d.o.o., kod prof. Dine Vulin-Ileković i prof. Borisa Ilekovića. Sredinom 2014. godine osniva vlastiti ured “Arhitektura i točka d.o.o” te VOLUMEN j.d.o.o. 2017. g. u kojem danas radi.